אלי סאסי קידום אתרים מכבד את פרטיות המשתמשים באתר החברה ובעמודי הנחיתה בהם נעשה שימוש.
הפרטים האישיים הנמסרים ע"י המשתמש לאלי סאסי קידום אתרים ייאגרו במאגרי המידע של החברה
וייעשה בהם שימוש למתן שירות, תוך התאמתו לצורכי המשתמש.
שימוש בפרטים הנמסרים בעת הרישום באתר ובעמודי הנחיתה
ייעשה בהתאם להוראות כל דין לרבות הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981.